Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Kolsko ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Konotop przy ul. Nowosolskiej 8

Wójt Gminy  Kolsko

o g ł a s z a

pisemny przetarg nieograniczony

na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat położonego w miejscowości Konotop przy ul. Nowosolskiej nr 8, działka nr 214/3, usytuowanego na I i II piętrze, składającego się z: I piętro: 3 pokoje, kuchnia, łazienka; II piętro: 3 pokoje, hol.
Lokal - powierzchnia użytkowa - 142,10m2, pomieszczenie przynależne: garaż - powierzchnia użytkowa 28,18m2
Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym 4,50 zł + obowiązująca stawka podatku VAT. Wysokość wadium wynosi 767,00 zł.
Stawka czynszu najmu za lokal mieszkalny będzie rewaloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS.
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr ZG1N/00025904/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Część jawna przetargu odbędzie się 13 czerca 2017 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kolsku ul. Piastowska 12.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 09 czerwca 2017 r., i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 09 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 w kasie Urzędu Gminy w Kolsku lub na konto nr 03 8669 0001 2009 0091 4105 0002 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 09 czerwca 2017 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony

Warunkiem wstąpienia w najem oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy najmu oraz wpłata kaucji, stanowiącej trzykrotność miesięcznego czynszu za lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet przyszłej opłaty czynszu, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra do zawarcia umowy najmu.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 09 czerwca 2017 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oferowaną cenę netto za 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku miesięcznym,
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5. Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów miesięcznych w gospodarstwie domowym, nie mniejszych niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę - zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy, decyzję emerytalną lub rentową, decyzję z OPS lub inne. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą deklarację PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem wpływu do organu podatkowego.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Oględziny przedmiotu przetargu można dokonywać po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 683521124.
Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 12 w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kolsko, dnia 09 maja 2017 r.

Załączniki

nowosolska8_8 (826.8kB) Zapisz dokument  
nowosolska8_9 (965.3kB) Zapisz dokument  
nowosolska8_10 (1.1MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Adrian Dwojak
Data utworzenia:2017-05-09 16:39:31
Wprowadził do systemu:Adrian Dwojak
Data wprowadzenia:2017-05-09 16:39:38
Opublikował:Adrian Dwojak
Data publikacji:2017-05-09 20:50:21
Ostatnia zmiana:2017-05-09 20:50:05
Ilość wyświetleń:127

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij