Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Działając na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Kolsko ogłasza  otwarty konkurs ofert na wspieranie poniższych zadań związanych z realizacją uchwały Nr XXXVII.203.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r. poz. 2573)

I. Rodzaje zadań.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie boksu - 6.000,00 zł.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 8.000,00 zł.
3. Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego - 2.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Podmiot ubiegający się o dotację na wsparcie realizacji zadania musi wykonać zadanie na rzecz Gminy Kolsko.
 2. Zdanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności  podmiotu składającego ofertę.
 3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania, winien posiadać doświadczenie w jego realizacji. 
 4. Oferty muszą być kompletne pod względem formalnym zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17  sierpnia 2016 r. w prawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Realizacja zadania musi nastąpić od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2018r.
 6.  Do konkursu  można zgłaszać oferty, w których udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 10 %.
 III. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadania należy zrealizować  w 2018 roku.
 2. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy.
 IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia  w Sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, tj. do dnia 4 czerwca 2018r.
Wzór oferty dostępny jest na stronie  www.kolsko.bip.net.pl w zakładce Aktualności, obwieszczenia, informacje.
Oferty zostaną rozpatrzone przez  Komisję Konkursową . Podmioty składające oferty zostaną poinformowane pisemnie o wynikach naboru niezwłocznie.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane. Wybór oferty zatwierdza Wójt Gminy.

V. Postanowienia końcowe.
 1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolsko oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolsko.
 2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 68 3524177.
 3. Z podmiotami wybranymi w drodze konkursu zostanie niezwłocznie zawarta umowa.
 4. W roku 2017 Gmina Kolsko na realizację zadań  publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowała 53 tys. zł.


                                                                                                                         Wójt
                                                                                                             /-/ Henryk Matysik

Załączniki

OGŁOSZENIE (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie - konkurs ofert (11.9kB) Zapisz dokument  
wzór oferty (93.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Adrian Dwojak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrian Dwojak
Data wprowadzenia:2018-05-11 22:25:20
Opublikował:Adrian Dwojak
Data publikacji:2018-05-11 22:32:07
Ostatnia zmiana:2018-05-11 22:32:21
Ilość wyświetleń:76

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij