Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Kolsko ogłasza pierwsze pisemne przetargi na sprzedaż działek letniskowych w Uściu

Wójt Gminy Kolsko
o g ł a s z a
pierwsze pisemne przetargi nieograniczone

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Uście gmina Kolsko:

1.   dz. nr 496/2    o pow. 707 m2,  cena wywoławcza 26.000,00 zł, wysokość wadium 2.600,00 zł
2.   dz. nr 496/3    o pow. 657 m2,  cena wywoławcza 24.200,00 zł, wysokość wadium 2.420,00 zł
3.   dz. nr 496/4    o pow. 643 m2,  cena wywoławcza 23.700,00 zł, wysokość wadium 2.370,00 zł
4.   dz. nr 496/5    o pow. 408 m2,  cena wywoławcza 17.600,00 zł, wysokość wadium 1.760,00 zł
5.   dz. nr 496/6    o pow. 412 m2,  cena wywoławcza 17.700,00 zł, wysokość wadium 1.700,00 zł
6.   dz. nr 496/7    o pow. 415 m2,  cena wywoławcza 17.800,00 zł, wysokość wadium 1.780,00 zł
7.   dz. nr 496/12  o pow. 577 m2,  cena wywoławcza 20.600,00 zł, wysokość wadium 2.060,00 zł
8.   dz. nr 496/13  o pow. 529 m2,  cena wywoławcza 19.600,00 zł, wysokość wadium 1.960,00 zł
9.   dz. nr 496/14  o pow. 517 m2,  cena wywoławcza 17.300,00 zł, wysokość wadium 1.730,00 zł
10. dz. nr 496/15  o pow. 506 m2,  cena wywoławcza 16.900,00 zł, wysokość wadium 1.690,00 zł
11. dz. nr 496/16  o pow. 503 m2,  cena wywoławcza 18.600,00 zł, wysokość wadium 1.860,00 zł
12. dz. nr 496/17  o pow. 859 m2,  cena wywoławcza 31.500,00 zł, wysokość wadium 3.150,00 zł

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr ZG1N/00032217/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli. Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
.Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę letniskową

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Część jawna przetargów odbędzie się 04 września 2019 r. o godz. 10.10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2019 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.


Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż działki letniskowej nr ……. położonej w Uściu ”.

Oferta powinna zawierać :
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oznaczenie nieruchomości,
4. oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
- dowód wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
- oświadczenie o zwrocie wadium,
- klauzulę informacyjną RODO.

Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl w zakładce „RODO”.

 

Załączniki

Klauzula informacyjna szczególowa przetarg (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw (12.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-02082018125215 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan miejscowy (907.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WARUNKI i REGULAMIN PRZETARGU (260kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydruk1564564554347739436-1 (568.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Adrian Dwojak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrian Dwojak
Data wprowadzenia:2019-07-31 22:01:07
Opublikował:Adrian Dwojak
Data publikacji:2019-07-31 22:06:32
Ostatnia zmiana:2019-07-31 22:06:39
Ilość wyświetleń:317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij