Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Kolsko ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Konotopie

WÓJT GMINY KOLSKOOGŁASZA
PIERWSZ PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,20 m2
(2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój) z pomieszczeniami przynależnymi (piwnica i 2 pomieszczenia gospodarcze) o łącznej powierzchni 28,50 m2wraz z udziałem wynoszącym 24/100 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu oznaczonego ewidencyjnie, jako działka nr 707/5 o powierzchni 1810 m2 położonej w miejscowości Konotop przy ul. Kolejowej nr 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1N/00064090/8.

Na wyżej wymienionym gruncie znajduje się:
- przedwojenny budynek mieszkalny, murowany, 3-kondygnacyjny (w tym poddasze nieużytkowe), częściowo podpiwniczony, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne wraz z  pomieszczeniami przynależnymi (piwnice oraz pomieszczenia gospodarcze w budynku mieszkalnym), z dachem stromym, dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną
- budynek gospodarczy murowany, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej pokryty papą, w którym znajdują się pomieszczenia przynależne.
Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i ogrzewanie piecowe.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze (tzw. wysoki parter) budynku mieszkalnego z dostępem poprzez klatkę schodową (pomieszczenie wspólne), składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej
49,20 m2. Do lokalu przynależny piwnica oraz pomieszczenie gospodarcze (na poddaszu) w budynku mieszkalnym oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń przynależnych wynosi łącznie 28,50 m2.
Opis lokalu: podłoga drewniana, okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane.
Lokal nieużytkowany, wymaga kapitalnego remontu.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie wynosi 49.500,00 zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych/.
Na wyżej wymienioną cenę składa się:
- cena lokalu - 48.500,00zł,
- wartość udziału w gruncie przynależnego do lokalu -10.000,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.500,00 zł, wysokość wadium wynosi 5.000,00 zł.

Z uwagi na to, że nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży jest towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zostaje zwolniona od podatku VAT.

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Dla działki nie ma opracowanego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko teren stanowi mieszkalnictwo.

Przetarg odbędzie się dnia 04 września 2019. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.
Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu płatne są przelewem nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kolsko.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2019r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.
Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kolejowej 6”.

Oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oznaczenie nieruchomości,
4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
- dowód wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
- oświadczenie o zwrocie wadium,
- klauzulę informacyjną RODO.

Oględziny przedmiotu przetargu można dokonywać po uprzednim ustaleniu terminu pod nr telefonu 683521115.
Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl w zakładce „RODO”.

Załączniki

Klauzula informacyjna szczególowa przetarg (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-02082018125215 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
szkic lokalu-31072019105757 (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydruk15645697962120239163-1 (442.8kB) Zapisz dokument  
warunki_regulamin (275.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adrian Dwojak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrian Dwojak
Data wprowadzenia:2019-07-31 22:07:19
Opublikował:Adrian Dwojak
Data publikacji:2019-07-31 22:10:40
Ostatnia zmiana:2019-08-01 23:42:22
Ilość wyświetleń:198

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij