Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Kolsko ogłasza nabór na stanowisko pomocy administracyjnej – koordynatora pracy ,,Klubu Seniora” tj. ,,Akademii Aktywności Seniora 60+”

 

Wójt Gminy Kolsko
ogłasza nabór na stanowisko
pomocy administracyjnej – koordynatora pracy ,,Klubu Seniora” tj. ,,Akademii Aktywności Seniora 60+” 1. Nazwa i adres jednostki:

Gmina Kolsko

67 - 415 Kolsko, ul. Piastowska 12

tel. 68 352 11 10

fax 68 352 43 55

e-mail: sekretariat@gminakolsko.com.pl


II. Określenie stanowiska:

Pomoc administracyjna – koordynator – 1/2 etatu

III. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe,

2) znajomość problemów z jakimi borykają się seniorzy,

3) doświadczenia w organizowaniu zajęć warsztatowych,

4) doświadczenie w pracy z seniorami,

5) znajomość obsługi komputera, Pakiet Office, Internet.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności w zakresie animacji społecznej,

 2. umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 3. odpowiedzialność za powierzone zadania,

 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

 5. wysoka kultura osobista,

 6. miłe usposobienie,

 7. dyspozycyjność,

 8. komunikatywność, sumienność , obowiązkowość oraz uczciwość,

 9. prawo jazdy kat. B,

 10. znajomość programów aktywizacji osób starszych itp.,

 11. dodatkowe kwalifikacje, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy na stanowisku.

V. Zakres podstawowych zadań:

do zadań stanowiska Koordynatora Klubu Seniora należy w szczególności:

 1. prowadzenie zajęć z seniorami, zgodnie z harmonogramem pracy Klubu, w wymiarze 20 godz. tygodniowo,

 2. motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego,

 3. animowanie współpracy międzypokoleniowej,

 4. współorganizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych,

 5. reprezentowanie członków Klubu na zewnątrz oraz pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Gminy Kolsko oraz instytucjami współpracującymi,

 6. tworzenie miesięcznych planów pracy Klubu Seniora i ich realizacja,

 7. poszukiwanie wykładowców, form współpracy z instytucjami kultury itp.,

 8. prowadzenie dokumentacji z organizowanych spotkań, warsztatów, prelekcji, wykładów, wycieczek, wyjazdów, itp.,

 9. przygotowywanie sprawozdań z działalności Klubu,

 10. dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania Klubu, opisywanie faktur obrazujących poniesione koszty i terminowe ich dostarczanie do Urzędu Gminy,

 11. prowadzenie wszelkiej korespondencji Klubu,

 12. przyjmowanie deklaracji od uczestników ,,Klubu Seniora” oraz prowadzenie list obecności, a także dokumentacji osób prowadzących zajęcia w ramach działalności Klubu,

 13. promocja działań Klubu,

 14. przestrzeganie bezpieczeństwa uczestników Klubu,

 15. dbanie o warunki higieniczne pomieszczeń Klubu,

 16. troska o powierzony sprzęt,

 17. otwieranie i zamykanie siedziby Klubu,

 18. rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić w trakcie działania Klubu,

 19. przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.


VI. Warunki pracy:


 1. rodzaj umowy : umowa o pracę 1/2 etatu,

 2. miejsce wykonywania pracy: Klub Seniora w Kolsku przy ul. Piastowskiej 1A,

 3. oferujemy ciekawe środowisko pracy i możliwość rozwoju osobistego (szkolenia, kontakt z profesjonalistami),

 4. kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny 3 miesięcy.


VII. Wymagane dokumenty:


 1. list motywacyjny,

 2. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

 3. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem).

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania w załączniku),

 6. własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych (druk do pobrania
  w załączniku),

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu (druk do pobrania w załączniku),

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania w załączniku),

 9. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 11. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kolsku, pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12; 67 -415 Kolsko, z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na stanowisko koordynatora Klubu Seniora”
w terminie do dnia 13 grudnia 2019r.”


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Gminy w Kolsku.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kolsku www.bip.gminakolsko.com.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (niezbędne) określone
w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kolsku – pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest Pani Elwira Tomaszewska, tel. 68 352 11 16Kolsko, dnia 29 listopada 2019r.Henryk Matysik


(-) Wójt Gminy Kolsko

Załączniki

klauzula informacyjna (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kw.osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nabór - Pomoc administracyjna - koordynator pracy w Klubie Seniora (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie kandydata (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgoda na nr tel - do formularza (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Angelika Zapf
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelika Zapf
Data wprowadzenia:2019-11-29 14:14:44
Opublikował:Angelika Zapf
Data publikacji:2019-11-29 14:16:45
Ostatnia zmiana:2019-11-29 14:51:57
Ilość wyświetleń:188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij