W terminie od 1 wrzesnia do 30 listopada 2020 r., wedlug stanu na dzien 1 czerwca 2020 r., na terenie calego kraju odbedzie sie Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udzial w spisie rolnym jest obowiazkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczajacym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podzialu terytorialnego kraju. Dane ze spisu sa wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzedzi Wspolnej Polityki Rolnej.

 Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i zwiazanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolneji spolecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbednych do planowania polityki zywnosciowej, trendow hodowli zwierzat gospodarskich, struktury zasiewow upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszly w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiazan Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji miedzynarodowych - EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatow do poglebionych badan reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 Jakie pytania uslysza rolnicy w trakcie spisu?

Dokladny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostepny jest w zalaczniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym beda zbierane dane, dotyczace m.in.:

 • osoby kierujacej gospodarstwem rolnym;
 • polozenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowosci prawnej;
 • typu wlasnosci uzytkow rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju uzytkowanych gruntow;
 • powierzchni zasiewow wedlug upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zuzycia nawozow mineralnych i organicznych;
 • poglowia zwierzat gospodarskich wedlug grup wiekowo-uzytkowych;
 • rodzaju budynkow gospodarskich;
 • liczby maszyn i urzadzen w gospodarstwie rolnym;
 • wkladu pracy w gospodarstwo rolne uzytkownika i czlonkow jego gospodarstwa domowego oraz pracownikow najemnych.

 Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis bedzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osob prawnych i jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osob fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostana objete wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha uzytkow rolnych i wiecej, a takze gospodarstwa o powierzchni ponizej 1 ha uzytkow rolnych prowadzace dzialy specjalne produkcji rolnej lub produkcje rolna o nastepujacej skali:

 • 0,5 ha - dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha - dla krzewow owocowych;
 • 0,5 ha - dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha - dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha - dla chmielu;
 • 0,3 ha - dla szkolek sadowniczych;
 • 0,3 ha - dla szkolek ozdobnych;
 • 0,1 ha - dla tytoniu;
 • 5 sztuk - dla bydla ogolem;
 • 20 sztuk- dla swin ogolem;
 • 5 sztuk - dla loch;
 • 20 sztuk - dla owiec ogolem;
 • 20 sztuk - dla koz ogolem;
 • 100 sztuk - dla drobiu ogolem;
 • 10 sztuk - dla zwierzat dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody dzialkowe nie spelniaja powyzszych kryteriow, wiec nie beda objete spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawowa metoda realizacji spisu powszechnego bedzie samospis internetowy - kazdy rolnik bedzie mogl dokonac spisu we wlasnym domu, na wlasnym urzadzeniu majacym polaczenie z Internetem, za posrednictwem interaktywnej aplikacji dostepnej na stronie internetowej Glownego Urzedu Statystycznego. Uzupelniajaca metoda udzialu w spisie bedzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezposredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, ktory odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, ze pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadajacy w domu dostepu do Internetu beda mieli zapewniony dostep do pomieszczen wyposazonych w sprzet komputerowy z dostepem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczenstwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane sa
z zachowaniem wysokich standardow bezpieczenstwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzedzia oraz procedury w zakresie bezpieczenstwa stosowane przez statystyke publiczna spelniaja najwyzsze standardy i zapewniaja pelna ochrone gromadzonych informacji.

Osoby wykonujace prace spisowe sa obowiazane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystapieniem do pracy rachmistrzowie sa pouczani o istocie tajemnicy statystycznej
i sankcjach za jej niedotrzymanie. Nastepnie na rece wlasciwego komisarza spisowego skladaja pisemne przyrzeczenie nastepujacej tresci: "Przyrzekam, ze bede wykonywac swoje prace na rzecz statystyki publicznej z cala rzetelnoscia, zgodnie z etyka zawodowa statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osob trzecich."

 

Dane pozyskane podczas spisow moga byc wykorzystywane wylacznie do opracowan, zestawien i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatow do badan statystycznych prowadzonych przez sluzby statystyki publicznej.

Udostepnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niz podane celow jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach:

W gminie pracami spisowymi kieruje Wojt Gminy Kolsko - jakoGminny Komisarz Spisowy. Zastepca gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina organizuje m.in. nabor kandydatow na rachmistrzow terenowych.

 Naboru kandydatow dokonuje sie sposrod osob:

 • zamieszkalych w danej gminy;
 • posiadajacych co najmniej srednie wyksztalcenie;
 • poslugujacych sie jezykiem polskim w mowie i w pismie;
 • ktore nie byly skazane za umyslne przestepstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzow przejda  szkolenie, ktore zakonczy sie egzaminem. Osoby, ktore odpowiedza dobrze na co najmniej 60 proc. pytan, zostana wpisane na liste kandydatow na rachmistrzow terenowych prowadzona przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liscie zalezy od liczby punktow z egzaminu - im wiecej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powola zastepca wlasciwego wojewodzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzedu Statystycznego sposrod osob z najwyzsza liczba punktow z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego bedzie iloczynem stawki 37 zl brutto i liczby przeprowadzonych bezposrednich wywiadow z uzytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Kontakt:

Biezace informacje o spisie rolnym dostepne sa na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

 

 

Prosimy wszystkich rolnikow o przekazywanie informacji o spisie rolnym.