Zamawiający:
Gmina Kolsko

Tytuł przetargu:
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Konotop

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31.08.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko w pokoju nr 10 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2020-10-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-10-29 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko w pokoju nr 1 - Sali posiedzeń


Kryteria wyboru:
Cena - 60%, Długość okresu gwarancji jakości - 40%

Wadium:
część pierwsza: 40.000 zł; część druga: 400 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące