Wójt Gminy Kolsko informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027". Konsultacje polegają na zgłoszeniu propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kolsko na lata 2021-2027". Termin przeprowadzenia konsultacji: 16-26 października 2020 r. Konsultacje będą przeprowadzone za pomocą formularza konsultacyjnego , dostępnego od 16 października 2020 roku na stronie internetowej gminy (www.gminakolsko.com.pl), stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.kolsko.bip.net.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolsko.
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać:
- bezpośrednio do Urzędu Gminy Kolsko, pokój nr 10 lub do skrzynki pocztowej zamontowanej na drzwiach wejściowych do Urzędu,
- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakolsko.com.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko.

Kolsko, dnia 15 października 2020 r.