Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Kolsko podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolsko zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. 28 grudnia 2020 r. do dnia 19 stycznia 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.