Zamawiający:
Gmina Kolsko

Tytuł przetargu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków w miejscowości Jesionka i Uście oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jesionka

CPV:
45330000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do dnia 30 maja 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko w pokoju nr 10 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2017-09-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-09-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko w pokoju nr 1 - Sali posiedzeń

Kryteria wyboru:
Cena - 60%, Długość okresu gwarancji jakości - 40%

Wadium:
30 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące