Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Kolsko ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Konotop.

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA
TRZECI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
 

na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 45,30 m2, (2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój) wraz z udziałem wynoszącym 169/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu oznaczonego ewidencyjnie, jako działka nr 149 o powierzchni 477 m2 położonej w miejscowości Konotop przy ul. Sławskiej nr 25, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1N/00036980/9.

Na wyżej wymienionym gruncie znajduje się:
- przedwojenny budynek mieszkalny, 3-kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 273,50 m2 oraz 9 pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni 115,10 m2,
- nietrwale związane z gruntem: drewniana szopa oraz garaż stalowy.
Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (odprowadzenie do szamba lokalnego), c.o. i ogrzewanie piecowe.
Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego z dostępem poprzez klatkę schodową (pomieszczenie wspólne), składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 45,30 m2. Do lokalu przynależne są pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w piwnicy budynku mieszkalnego o powierzchni 20,60 m2.

Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie wynosi 39.900,00 zł /słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.
Na wyżej wymienioną cenę składa się:
- cena lokalu - 38.200,00zł,
- wartość udziału w gruncie przynależnego do lokalu - 1.700,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39.900,00 zł, wysokość wadium wynosi 3.990,00 zł.

Z uwagi na to, że nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży jest towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zostaje zwolniona od podatku VAT.

Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego.
Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko teren stanowił zespół budownictwa mieszkaniowego.

Dla w/w nieruchomości odbył się przetarg: I - 14 września 2018r, II - 20 marca 2019r.

Przetarg odbędzie się dnia 07 czerwca 2019. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku płatne są przelewem nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Kolsko.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemne oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 03 czerwca 2019r. i wpłacą wadium w wyżej podanej wysokości, gotówką najpóźniej do dnia 03 czerwca 2019r. do godz.14.00 w kasie Urzędu Gminy Kolsko lub na konto nr 78 8669 0001 2009 0091 4105 0010 w BS Wschowa Oddział Sława. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 03 czerwca 2019r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu.
W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot.

Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko, pok. Nr 10, w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 03 czerwca 2019r. w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sławskiej 25”.

Oferta powinna zawierać :
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.datę sporządzenia oferty,
3.oznaczenie nieruchomości,
4.oferowaną cenę i sposób zapłaty,

Do oferty należy dołączyć:
- dowodu wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się warunkami i regulaminem przetargu,
- oświadczenie o zwrocie wadium,
- klauzulę informacyjną RODO.

Oględziny przedmiotu przetargu można dokonywać po uprzednim ustaleniu terminu pod nr telefonu 683521115.
Prosimy zapoznać się z dokumentacją przetargu w tut. Urzędzie Gminy pok. Nr 5, w godzinach urzędowania.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kolsko można uzyskać na stronie www.bip.gminakolsko.com.pl.

Załączniki

klauzula_RODO (457.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta (174.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie (172.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie2 (192.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
regulamin (215kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
szkic_lokalu (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adrian Dwojak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrian Dwojak
Data wprowadzenia:2019-05-06 22:19:09
Opublikował:Adrian Dwojak
Data publikacji:2019-05-06 22:30:52
Ostatnia zmiana:2019-05-06 22:31:00
Ilość wyświetleń:248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij