Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WÓJT GMINY KOLSKO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

R E F E R E N T
1. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

  2. posiadać wykształcenie średnie,

  3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  5. posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

  6. znajomość przepisów prawnych z zakresu obrony cywilnej, obronności oraz zarządzania kryzysowego,2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość z zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego,

2) umiejętność czytania i interpretowania przepisów prawa,

3) zdolność analitycznego myślenia, samodzielność,

4) łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

6) rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

7) odporność na stres,

8) pracowitość, odpowiedzialność, dokładność,3. Zakres wykonywanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i zarządzania kryzysowego w tym m.in. w zakresie:

- operacyjnym,

- ostrzegania i alarmowania,

- działalności szkoleniowej,

- organizacyjnym,

- popularyzacji obrony cywilnej,

- zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

2) Prowadzenie spraw w dziedzinie obronności w tym m.in.:

- organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru,

- akcji kurierskiej,

- świadczeń osobistych i rzeczowych,

- prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.

3) Prowadzenie archiwum zakładowego.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca w wymiarze 1/2 etatu,

2) zatrudnienia w ramach umowy o pracę,

3) pakiet socjalny,

4) stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym w budynku zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Gminy, na parterze.


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

2) życiorys zawodowy,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje

i umiejętności,

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

na wskazanym stanowisku,

6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,

7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kolsko w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.


List motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Kolsko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko

urzędnicze – referent ds. obrony cywilnej należy składać osobiście lub

 przesłać na adres: Urząd Gminy Kolsko, 67-415 Kolsko, ul.

 Piastowska 12 w terminie do
17 września 2019 roku do godz. 1500 .

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną poinformowani

telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.7.Dodatkowe informacje:

1) oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane

(w przypadku przesyłki liczy się data wpływu do urzędu),

2) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kolsko przy

ulicy Piastowskiej 12,

3) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani

do zatrudnienia będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych,

4) Wójt Gminy Kolsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania

lub braku rozstrzygnięcia naboru,

5) dodatkowe informacje , można uzyskać pod numerem telefonu – 68 3524177.
Kolsko, dnia 5 września 2019 r.

Załączniki

konkurs referent ds. Obrony Cywilnej (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Angelika Zapf
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelika Zapf
Data wprowadzenia:2019-09-06 12:56:57
Opublikował:Angelika Zapf
Data publikacji:2019-09-06 12:59:23
Ostatnia zmiana:2019-09-06 13:36:37
Ilość wyświetleń:681

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij