Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kolsko

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA OTWARTY IKONKURENCYJNY NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT

WOJT GMINY KOLSKO

OGLASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABOR KANDYDATOW

NA STANOWISKO URZEDNICZE

Nazwa i adres jednostki: Urzad Gminy Kolsko, 67 - 415 Kolsko, ul. Piastowska 12.


 1. Okreslenie stanowiska: referent


 1. Wymagania niezbedne zwiazane ze stanowiskiem (konieczne do podjecia pracy):


 1. wyksztalcenie srednie ekonomiczne lub administracyjne,

 2. co najmniej roczny staz zawodowy na stanowisku zwiazanym z administracja, ksiegowoscia,

 3. wiedza z zakresu administracji publicznej, w szczegolnosci administracji samorzadowej oraz spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku, a zwlaszcza: ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; ustawa o wlasnosci lokali; Prawo budowlane, ustawa o dodatku mieszkaniowym; Prawo energetyczne; Kodeks Postepowania Administracyjnego; Kodeks Cywilny; ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow; ustawa o finansach publicznych; ustawa o samorzadzie gminnym,

 4. umiejetnosc obslugi komputera w zakresie pakietow biurowych,

 5. rzetelnosc, terminowosc, dokladnosc, dyspozycyjnosc oraz dbalosc o wlasny rozwoj zawodowy,

 6. samodzielnosc w pracy oraz wlasna inicjatywa,

 7. pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

 8. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo scigane  

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

 1. nieposzlakowana opinia,

 2. stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na w/w stanowisku,


 1. Wymagania dodatkowe zwiazane ze stanowiskiem (pozostale wymagania pozwalajace na optymalne wykonywanie zadan):


 1. doswiadczenie w pracy zwiazanej z administracja samorzadowa, gospodarka mieszkaniowa i gospodarka wodno - kanalizacyjna,

 2. dokumenty potwierdzajace podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tematyce zwiazanej z zadaniami stanowiska pracy.


 1. Zakres zadan wykonywanych w szczegolnosci na stanowisku:

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

2) prowadzenie spraw zwiazanych z przyznawaniem dodatkow mieszkaniowych i energetycznych,

3) zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi, gdzie wspolwlascicielem jest gmina,

4) prowadzenie sprawozdawczosci na potrzeby urzedu i innych instytucji,

5) prowadzenie spraw z zakresu transportu publicznego,

6) prowadzenie spraw z zakresu dostarczania wody i odprowadzania sciekow,

7) w ramach zastepstwa - prowadzenie kasy.


 1. Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. nalezyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiazkow oraz prawidlowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentow,

 2. prawidlowe gromadzenie materialow potrzebnych do zalatwienia sprawy, wyczerpujace ustalenie stanu faktycznego,

 3. znajomosc i scisle stosowanie obowiazujacych przepisow,

 4. przestrzeganie terminow przy zalatwianiu spraw,

 5. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy panstwowej i sluzbowej,

 6. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczacej postepowania z materialami archiwalnymi,

 7. uzupelnianie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanych zadan na stanowisku pracy,

 8. przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

 9. poslugiwanie sie powierzonym sprzetem i materialami zgodnie z ich przeznaczeniem. 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku referenta

Miejsce pracy

Praca w budynku Urzedu Gminy, ktory nie jest przystosowany do potrzeb osob niepelnosprawnych (pietrowy budynek Urzedu nie posiada windy). Warunki pracy bezpieczne.

Stanowisko pracy

 • Praca biurowa na pelen etat.

 • Praca przy komputerze powyzej 4 godzin dziennie.


 1. Informacja o wskazniku zatrudnienia osob niepelnosprawnych: W miesiacu poprzedzajacym date upublicznienia Ogloszenia wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w Urzedzie Gminy Kolsko w rozumieniu przepisow ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych, jest nizszy niz 6 % .


 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kserokopie dokumentow poswiadczajacych posiadane wyksztalcenie,

 4. kserokopie dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe (swiadectwa pracy, zaswiadczenia),

 5. podpisane czytelnie przez kandydata i zlozone na oddzielnych kartkach pisemne oswiadczenia:

  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  • o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystaniu  

z pelni praw publicznych,

  • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

  • o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o tresci: Wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzednicze referent zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzedniczym referent.


Kazdy dokument skladany w formie kserokopii musi byc na kazdej stronie potwierdzony za zgodnosc z oryginalem przez skladajacego oferte poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu "stwierdzam zgodnosc z oryginalem", miejscowosc, data, czytelny podpis.


Dokumenty skladane w oryginale musza byc podpisane przez podmiot wystawiajacy dokument, a w przypadku dokumentow wystawianych przez kandydata podpisane czytelnie przez niego.


10. Okreslenie terminu i miejsca skladania dokumentow:


Oferty nalezy skladac w zamknietych kopertach z podaniem adresu zwrotnego  

z dopiskiem "Konkurs na stanowisko urzednicze referent", w terminie do dnia

 2 pazdziernika 2019 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzedu Gminy Kolsko

 osobiscie lub przeslac poczta na adres: Urzad Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12,

67 - 415Kolsko (decyduje data wplywu do Urzedu).


11. Informacje dodatkowe:


 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa.

 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostana powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub korespondencyjnie za posrednictwem poczty tradycyjnej.

 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatow, ktorzy nie zostana wytypowani do zatrudnienia bedzie mozna odebrac osobiscie w Urzedzie Gminy Kolsko, pokoj nr 1 lub zostana odeslane tradycyjna poczta.

 4. Wojt Gminy Kolsko zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania

lub braku rozstrzygniecia naboru,

 1. Dodatkowe informacje , mozna uzyskac pod numerem telefonu - 683524177.


Informacja o wynikach konkursu bedzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzedu Gminy Kolsko.


Wojt Gminy informuje kandydatow, ze oferty niekompletne tj. nie zawierajace wszystkich obowiazkowo wymaganych dokumentow i danych wymaganych  w dokumentach oraz zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.Nie dopuszcza sie uzupelniania dokumentow zlozonych w ofertach po uplywie terminu skladania ofert.

Kolsko, 17.09.2019.2019 r.

Zatwierdzam

Wojt Gminy Kolsko


Henryk Matysik


Załączniki

nabor - referent (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Angelika Zapf
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelika Zapf
Data wprowadzenia:2019-09-17 14:29:24
Opublikował:Angelika Zapf
Data publikacji:2019-09-17 14:39:42
Ostatnia zmiana:2019-09-17 14:52:09
Ilość wyświetleń:695

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij