W sprawie:
powołania Gminnej Rady Seniorów w Kolsku oraz nadania jeje statutu.

Data uchwały:
2020-02-06

Numer uchwały:
VII.45.2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Kolsko

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego