PARTER URZĘDU GMINY


Nr pokoju

Stanowisko

Zakres obowiązków

Osoba

1

Samodzielne stanowisko do spraw kadr, oświaty i obsługi Rady Gminy


obsługa Rady Gminy, Komisji, oświaty i kadry Urzędu Gminy


Angelika Zapf

tel. 68 352 11 13

biurorady@gminakolsko.com.pl

5

Referat Gospodarki Komunalnej

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia ścieków

Kajetan Zięciak

tel. 68 352 11 18

woda@gminakolsko.com.pl


5

Referat Gospodarki Komunalnej

zabezpieczenie zwierząt bezdomnych, ochrona środowiska, rolnictwo i drogownictwo


Marek Wątor

tel. 68 352 11 18

srodowisko@gminakolsko.com.pl

6

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

gospodarka gruntami

Marta Bosy

tel. 68 352 11 15

grunty@gminakolsko.com.pl


6

Referat Gospodarki Komunalnej

planowanie przestrzenne, nadawanie numerów porządkowych nieruchomości

Andżelika Dolata

tel. 68 352 11 15

planowanie@gminakolsko.com.pl

I PIĘTRO URZĘDU GMINY


Nr

pokoju

Stanowisko

Zakres obowiązków

Osoba

7

Referat planowania i finansów

księgowość i płace pracowników Urzędu Gminy i placówek oświatowych

Eunika Sieracka

te. 68 352 11 17

place@gminakolsko.com.pl


Monika Wawrzyniak

tel. 68 352 11 17

ksiegowosc@gminakolsko.com.pl


8

Urząd Stanu Cywilnego


USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców

Olga Barczuk

tel. 68 352 11 12

usc@gminakolsko.com.pl


8

Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych

sprawy z zakresu zamówień publicznych

Edyta Leszko

tel. 68 352 11 12

zamowienia@gminakolsko.com.pl


8 a

Skarbnik Gminy


Anna Rudnicka

tel. 68 352 11 20

skarbnik@gminakolsko.com.pl


9

Sekretarz Gminy


Renata Chodak

tel. 68 352 11 23

sekretarz@gminakolsko.com.pl


10

Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych

działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Anna Sieradzan

tel. 68 352 11 10

68 352 41 77

sekretariat@gminakolsko.com.pl


11

Wójt GminyHenryk Matysik

tel. 68 352 11 22


12

Referat planowania i finansów

podatki, egzekucja, akcyza

Beata Woźna

tel. 68 352 11 24

podatki@gminakolsko.com.pl


12

Kasa

kasa, księgowość podatków i opłat lokalnych

Agnieszka Organista

tel. 68 352 11 19

oplaty@gminakolsko.com.pl


12

Referat planowania i finansów

dodatki mieszkaniowe, wspólnoty mieszkalne, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, rozliczenie wody i ścieków

Aneta Sekuła - Kaczmarek

tel. 68 352 11 24

komunalka@gminakolsko.com.pl

BUDYNEK W PODWÓRZU URZĘDU GMINY


Nr pokoju

Stanowisko

Zakres obowiązków

OsobaStanowisko do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

sprawy związane z obroną cywilną i zarządzania kryzysowego oraz archiwum

Andżelika Dolata

Tel. 68 352 11 21

obronacywilna@gminakolsko.com.pl