Gminny Ośrodek Kultury

ul. Piastowska 39, 67-415 Kolsko
tel. 683524112, +48 663 872 030

--------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku
ul. Piastowska 12, 67- 415 Kolsko
tel. 683521116

--------------------------------------------------------------------------------

Zespoł Edukacyjny w Kolsku
ul. Piastowska 48 ,67-415 Kolsko
tel. 683524544

--------------------------------------------------------------------------------

Zespoł Edukacyjny w Konotopie
ul. Plac Powstancow Wlkp. 7,67-416 Konotop
tel. 683524222